ویلا
انتخاب شما :
  660 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • 06 ساعت

   ویلا درویش آباد سرخرود ساحلی
   محمودآباد
   قیمت:  ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2462
   اطلاعات تماس
   عادی

   06 ساعت

   ویلا درویش آباد سرخرود ساحلی
   محمودآباد
   قیمت:  ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2462
   اطلاعات تماس
  • 06 ساعت

   معاوضه ویلا سرخرود با آپارتمان تهران
   سرخرود
   قیمت:  ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2460
   اطلاعات تماس
   عادی

   06 ساعت

   معاوضه ویلا سرخرود با آپارتمان تهران
   سرخرود
   قیمت:  ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2460
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 07 اسفند

   آپارتمان فروشی در مازندران شمال
   سرخرود
   قیمت:  ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2452
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 07 اسفند

   آپارتمان فروشی در مازندران شمال
   سرخرود
   قیمت:  ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2452
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 07 اسفند

   فروش ویلا ساحلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2451
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 07 اسفند

   فروش ویلا ساحلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2451
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 06 اسفند

   ویلا شمال سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2445
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 06 اسفند

   ویلا شمال سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2445
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 06 اسفند

   فروش ویلا ساحلی شمال در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2444
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 06 اسفند

   فروش ویلا ساحلی شمال در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2444
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 06 اسفند

   خرید ویلای ارزان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2442
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 06 اسفند

   خرید ویلای ارزان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2442
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 06 اسفند

   ویلا بابلسر خزرشهر جنوبی
   بابلسر
   قیمت:  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2441
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 06 اسفند

   ویلا بابلسر خزرشهر جنوبی
   بابلسر
   قیمت:  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2441
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 05 اسفند

   فروش ویلا پلاک اول ساحلی در سرخرود شمال
   سرخرود
   قیمت:  ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2436
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 05 اسفند

   فروش ویلا پلاک اول ساحلی در سرخرود شمال
   سرخرود
   قیمت:  ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2436
   اطلاعات تماس
  • دوشنبه, 04 اسفند

   رامسر ویلا شهرکی
   رامسر
   قیمت:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2434
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 04 اسفند

   رامسر ویلا شهرکی
   رامسر
   قیمت:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2434
   اطلاعات تماس
  • دوشنبه, 04 اسفند

   رامسر ویلا دوبلکس نوساز
   رامسر
   قیمت:  ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2433
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 04 اسفند

   رامسر ویلا دوبلکس نوساز
   رامسر
   قیمت:  ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2433
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 03 اسفند

   ویلا رامسر ساحلی
   رامسر
   قیمت:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2427
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 03 اسفند

   ویلا رامسر ساحلی
   رامسر
   قیمت:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2427
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  املاک جهان در اینستاگرام

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال