آپارتمان
انتخاب شما :
  31 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • دوشنبه, 23 تير

   اپارتمان شهرکی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-769
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 23 تير

   اپارتمان شهرکی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-769
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 12 تير

   آپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-711
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 12 تير

   آپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-711
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   جمعه, 22 فروردين

   اپارتمان محموداباد شمال
   محمودآباد
   قیمت:  ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | سمت دریا | سمت جنگل آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-459
   اطلاعات تماس
   ویژه

   جمعه, 22 فروردين

   اپارتمان محموداباد شمال
   محمودآباد
   قیمت:  ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | سمت دریا | سمت جنگل آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-459
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   سه شنبه, 19 فروردين

   اپارتمان بابلسر شهرکی
   بابلسر
   قیمت:  ۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-449
   اطلاعات تماس
   ویژه

   سه شنبه, 19 فروردين

   اپارتمان بابلسر شهرکی
   بابلسر
   قیمت:  ۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-449
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   دوشنبه, 11 فروردين

   اپارتمان ویوی به دریا محموداباد
   محمودآباد
   قیمت:  ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-430
   اطلاعات تماس
   ویژه

   دوشنبه, 11 فروردين

   اپارتمان ویوی به دریا محموداباد
   محمودآباد
   قیمت:  ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-430
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   شنبه, 09 فروردين

   اپارتمان شهرکی ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00339
   اطلاعات تماس
   ویژه

   شنبه, 09 فروردين

   اپارتمان شهرکی ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00339
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   پنجشنبه, 29 اسفند

   اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00353
   اطلاعات تماس
   ویژه

   پنجشنبه, 29 اسفند

   اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00353
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   سه شنبه, 27 اسفند

   اپارتمان ساحلی شهرکی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-398
   اطلاعات تماس
   ویژه

   سه شنبه, 27 اسفند

   اپارتمان ساحلی شهرکی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-398
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   دوشنبه, 26 اسفند

   فروش اپارتمان ساحلی سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-397
   اطلاعات تماس
   ویژه

   دوشنبه, 26 اسفند

   فروش اپارتمان ساحلی سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-397
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   دوشنبه, 26 اسفند

   اپارتمان ساحلی سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
   • داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-395
   اطلاعات تماس
   ویژه

   دوشنبه, 26 اسفند

   اپارتمان ساحلی سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
   • داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-395
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   دوشنبه, 26 اسفند

   اپارتمان سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-394
   اطلاعات تماس
   ویژه

   دوشنبه, 26 اسفند

   اپارتمان سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-394
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   يكشنبه, 11 اسفند

   اپارتمان سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S4350
   اطلاعات تماس
   ویژه

   يكشنبه, 11 اسفند

   اپارتمان سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S4350
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

  خانه رویایی خود را پیدا کنید

  ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟