آپارتمان
انتخاب شما :
  48 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • شنبه, 26 بهمن

   فروش برج ساحلی در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4363
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 26 بهمن

   فروش برج ساحلی در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4363
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 25 بهمن

   برج ساحلی در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4359
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 25 بهمن

   برج ساحلی در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4359
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 25 بهمن

   اپارتمان شهرکی مبله در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4358
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 25 بهمن

   اپارتمان شهرکی مبله در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4358
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 23 بهمن

   خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   N 4353
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 23 بهمن

   خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   N 4353
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 23 بهمن

   خرید اپارتمان در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4352
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 23 بهمن

   خرید اپارتمان در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4352
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 16 بهمن

   خرید اپارتمان در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00185
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 16 بهمن

   خرید اپارتمان در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00185
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 16 بهمن

   اپارتمان بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00204
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 16 بهمن

   اپارتمان بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00204
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 16 بهمن

   اپارتمان در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00290
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 16 بهمن

   اپارتمان در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00290
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 15 بهمن

   خرید برج ساحلی در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4351
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 15 بهمن

   خرید برج ساحلی در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4351
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 15 بهمن

   اپارتمان در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4350
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 15 بهمن

   اپارتمان در سرخرود خط دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   S 4350
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 13 بهمن

   اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00304
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 13 بهمن

   اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00304
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 10 بهمن

   فروش اپارتمان ساحلی سنددار نور
   نور
   قیمت:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | سمت دریا | سمت جنگل آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   NA 105
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 10 بهمن

   فروش اپارتمان ساحلی سنددار نور
   نور
   قیمت:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | سمت دریا | سمت جنگل آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   NA 105
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

  خانه رویایی خود را پیدا کنید

  ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟