36 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید اپارتمان با پارکینگ در بابلسر رو به دریا
  بابلسر
  قیمت:  ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  0164
  اطلاعات تماس
  ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید اپارتمان با پارکینگ در بابلسر رو به دریا
  بابلسر
  قیمت:  ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  0164
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  شنبه, 09 فروردين

  اپارتمان شهرکی ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00339
  اطلاعات تماس
  ویژه

  شنبه, 09 فروردين

  اپارتمان شهرکی ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00339
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  شنبه, 09 فروردين

  اپارتمان ساحلی در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00340
  اطلاعات تماس
  ویژه

  شنبه, 09 فروردين

  اپارتمان ساحلی در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00340
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  پیش فروش اپارتمان ساحلی شمال بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00350
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  پیش فروش اپارتمان ساحلی شمال بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00350
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  پیش فروش اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00351
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  پیش فروش اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00351
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  پنجشنبه, 29 اسفند

  خرید اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00352
  اطلاعات تماس
  ویژه

  پنجشنبه, 29 اسفند

  خرید اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00352
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  پنجشنبه, 29 اسفند

  اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00353
  اطلاعات تماس
  ویژه

  پنجشنبه, 29 اسفند

  اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00353
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  چهارشنبه, 28 اسفند

  اپارتمان بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-400
  اطلاعات تماس
  ویژه

  چهارشنبه, 28 اسفند

  اپارتمان بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-400
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  جمعه, 23 اسفند

  اپارتمان در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00363
  اطلاعات تماس
  ویژه

  جمعه, 23 اسفند

  اپارتمان در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00363
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  چهارشنبه, 07 اسفند

  اپارتمان ساحلی وام دار در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00131
  اطلاعات تماس
  ویژه

  چهارشنبه, 07 اسفند

  اپارتمان ساحلی وام دار در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00131
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 21 بهمن

  پیش فروش اپارتمان ساحلی مازندران
  بابلسر
  قیمت:  ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00346
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 21 بهمن

  پیش فروش اپارتمان ساحلی مازندران
  بابلسر
  قیمت:  ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00346
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 21 بهمن

  پیش فروش اپارتمان ساحلی در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۷۸۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00345
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 21 بهمن

  پیش فروش اپارتمان ساحلی در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۷۸۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00345
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

خانه رویایی خود را پیدا کنید

ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟