68 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید اپارتمان با پارکینگ در بابلسر رو به دریا
  بابلسر
  قیمت:  ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  0164
  اطلاعات تماس
  ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید اپارتمان با پارکینگ در بابلسر رو به دریا
  بابلسر
  قیمت:  ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  0164
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 11 فروردين

  اپارتمان ویوی به دریا محموداباد
  محمودآباد
  قیمت:  ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-430
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 11 فروردين

  اپارتمان ویوی به دریا محموداباد
  محمودآباد
  قیمت:  ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-430
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  شنبه, 09 فروردين

  اپارتمان شهرکی ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00339
  اطلاعات تماس
  ویژه

  شنبه, 09 فروردين

  اپارتمان شهرکی ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00339
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  شنبه, 09 فروردين

  اپارتمان ساحلی در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00340
  اطلاعات تماس
  ویژه

  شنبه, 09 فروردين

  اپارتمان ساحلی در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00340
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  جمعه, 08 فروردين

  اپارتمان ساحلی در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-421
  اطلاعات تماس
  ویژه

  جمعه, 08 فروردين

  اپارتمان ساحلی در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-421
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  سه شنبه, 05 فروردين

  فروش اپارتمان ساحلی در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-409
  اطلاعات تماس
  ویژه

  سه شنبه, 05 فروردين

  فروش اپارتمان ساحلی در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-409
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  سه شنبه, 05 فروردين

  خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-408
  اطلاعات تماس
  ویژه

  سه شنبه, 05 فروردين

  خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-408
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  پیش فروش اپارتمان ساحلی شمال بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00350
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  پیش فروش اپارتمان ساحلی شمال بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00350
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  پیش فروش اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00351
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  پیش فروش اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00351
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  اپارتمان ساحلی در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-404
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  اپارتمان ساحلی در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-404
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  اپارتمان در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-403
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 04 فروردين

  اپارتمان در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-403
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  پنجشنبه, 29 اسفند

  خرید اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00352
  اطلاعات تماس
  ویژه

  پنجشنبه, 29 اسفند

  خرید اپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  00352
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

خانه رویایی خود را پیدا کنید

ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟