اجاره زمین کشاورزی در شمال
اجاره زمین کشاورزی در شمال

 

اجاره زمین کشاورزی در شمال

اجاره زمین کشاورزی در شمال به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری به منظور توسعه کشاورزی می باشد. شمال کشور به علت برخورداری از نعمات آب، بارندگی فراوان و آب و هوای مرطوب دارای زمین های مناسبی برای رشد و پرورش گیاهان و توسعه کشاورزی است.

کسانی که در پی ایجاد اشتغال در حیطه کشاورزی هستند می توانند با هزینه کم بهترین زمین های کشاورزی را در شمال اجاره کرده و شروع به فعالیت کشاورزی در آن ها کنند.

اجاره زمین کشاورزی

منظور از قرارداد اجاره زمین کشاورزی چیست؟

قرارداد اجاره زمین کشاورزی قراردادی است، که بین صاحب زمین کشاورزی و کسی که قصد اجاره آن زمین را دارد بسته می شود. مالک زمین پس از دریافت مبلغ مشخصی زمین خود را در اختیار مستأجر قرار می دهد، که پرداخت مبلغ کرایه توسط مستأجردر دو شرایط مختلف صورت می پذیرد.

گاها‌‌ کسی که زمین را اجاره کرده است، با صاحب اصلی زمین بر سر سودی که از بابت کشاورزی و فروش محصول به دست می آید شریک می شود، یعنی پرداخت اجاره زمین هر میزان که باشد از سود حاصله محصول انجام می شود.

در شرایط دوم، پرداخت اجاره به صورت نقدی انجام می شود، یعنی هر دو طرف بر سر مبلغی مشخص به توافق می رسند و در تاریخ مشخص شده ای این مبلغ به صاحب زمین پرداخت می شود. این نوع پرداخت اجاره، نسبت به نوع اول مورد قبول تر می باشد.

باید به این نکته توجه کنید که زمین کشاورزی که قصد اجاره آن را دارید حتما در محدوده خارج از شهر واقع شده باشد و همچنین متعلق به هیچ دولت یا ارگانی نباشد.

شرایط ضروری جهت اخذ قرارداد اجاره زمین کشاورزی در شمال

اولین و مهم ترین شرط قرارداد اجاره زمین کشاورزی در شمال این است، که هم شخص اجاره کننده و هم صاحب زمین عاقل و بالغ باشند. در صورتی که این شرط وجود نداشته باشد قرارداد، فاقد اعتبار می باشد و باید توسط قیم آن شخص قرارداد بسته شود.

باید مدت زمان اجاره زمین در برگه اجاره نامه مشخص شده باشد، اگر در اجاره نامه تاریخ شروع و اتمام اجاره زمین کشاورزی ثبت نشود آن اجاره نامه باطل و فاقد اعتبار می باشد.

باید توجه داشت از توافق شفاهی بابت اجاره زمین پرهیز کرد چون بدون ثبت کتبی، قرارداد رسمی نمی باشد و باید حتما به صورت کتبی نوشته شود.

در هنگام اخذ قرارداد اجاره نامه باید هم صاحب زمین، و هم شخص اجاره کننده حاضر باشند و متن قرارداد را کاملا بررسی و مطالعه نموده سپس آن را امضا کنند.

معمولا دو نفر را به عنوان شاهد در نظر می گیرند، که زیر قرارداد را امضا می کنند. از اجاره نامه ثبت شده و امضا شده توسط طرفین به همراه شاهدها، دو نسخه تهیه می شود که طرفین، هر یک باید یک نسخه به همراه داشته باشند و تا زمان اتمام قرارداد از آن نگهداری کنند.

پس از به پایان رسیدن مدت زمان قید شده در قرارداد اجاره زمین کشاورزی در شمال، شخص مستأجر باید زمین را به صاحب اصلی آن تحویل بدهد مگر آنکه مستأجر بخواهد مدت زمان بیشتری زمین را اجاره کند، که در این صورت باید دوباره هر دو به توافق کتبی برسند.

برخی از زمین های کشاورزی دارای درخت و قنات می باشند، که باید در هنگام ثبت قرارداد نحوه بهره بردرای و استفاده از آن ها مشخص شده باشد.

نحوه اجاره زمین کشاورزی

چگونه می توانیم برای اجاره زمین کشاورزی در شمال قرارداد بنویسیم؟

در بستن قرارداد اجاره زمین کشاورزی در شمال، باید با دقت تمام عمل کرد به صورتی که حتما باید مبلغ اجاره ای که صاحب زمین ماهانه در زمان مشخص شده دریافت می کند قید شود، به غیر از این مورد باید مساحت زمین، تاریخ شروع اجاره زمین و تاریخ اتمام قرارداد نیز ذکر شود.

مورد مهمی که باید صاحب زمین در زمان نوشتن اجاره نامه به آن توجه نماید تغییر نیافتن کاربری و ماهیت زمین توسط شخص اجاره کننده می باشد.

منظور از قرارداد شفاهی در اجاره زمین کشاورزی در شمال چیست؟

قراردادی را که به صورت شفاهی بین مالک زمین و شخص اجاره کننده صورت گرفته باشد قرارداد شفاهی گویند، این قرارداد به صورت کتبی ثبت نمی شود و دو طرف فقط به صورت شفاهی با یکدیگر توافق می کنند.

در صورت به وجود آمدن مشکل بین دو طرف، چون مدرک ثبت شده ای وجود ندارد نمی توان اثبات حقانیت کرد بنابراین باید از انجام این گونه قرارداد پرهیز کرد

برخی اصطلاحات مربوط به اجاره زمین کشاورزی

اراضی آیش: به اراضی مزروعی گفته می شود که دارای مالک بالفعل می باشد و مالک، نسبت به آبادی آن برای مدت کمی صرف نظر کرده است.

آیش

اراضی بایر: این نوع اراضی مالک بالفعل دارد، که از آبادی آن برای مدت نامشخصی صرف نظر شده است و هیچ کشت و زرعی در آن ها اتفاق نمی افتد.

بایر

اراضی شهری: به اراضی گفته می شود که زمین های آن در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها واقع شده باشند.

اراضی شهری

اراضی متروکه: به اراضی گفته می شود که در گذشته مالکیت خصوصی داشته و در حال حاضر کشت و زرع در آن ها اتفاق نمی افتد به علاوه مالک سابق این نوع اراضی نسبت به مالکیت آن صرف نظر کرده است.

 

زمین متروکه

 

 

 

گروه مشاورین املاک جهان