407 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • ویژه

  09 ساعت

  زمین بابلسر شهرکی
  بابلسر
  قیمت:  ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-451
  اطلاعات تماس
  ویژه

  09 ساعت

  زمین بابلسر شهرکی
  بابلسر
  قیمت:  ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-451
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  10 ساعت

  اپارتمان بابلسر شهرکی
  بابلسر
  قیمت:  ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | شهرکی ساحلی آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-449
  اطلاعات تماس
  ویژه

  10 ساعت

  اپارتمان بابلسر شهرکی
  بابلسر
  قیمت:  ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | شهرکی ساحلی آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-449
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  12 ساعت

  ویلا بابلسر شمال
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-448
  اطلاعات تماس
  ویژه

  12 ساعت

  ویلا بابلسر شمال
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-448
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 18 فروردين

  خرید ویلا چمستان
  چمستان
  قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-447
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 18 فروردين

  خرید ویلا چمستان
  چمستان
  قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-447
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 18 فروردين

  ویلا در چمستان جنگلی
  چمستان
  قیمت:  ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-446
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 18 فروردين

  ویلا در چمستان جنگلی
  چمستان
  قیمت:  ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-446
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  دوشنبه, 18 فروردين

  ویلا چمستان
  چمستان
  قیمت:  ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-445
  اطلاعات تماس
  ویژه

  دوشنبه, 18 فروردين

  ویلا چمستان
  چمستان
  قیمت:  ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-445
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  يكشنبه, 17 فروردين

  خرید ویلا کلوده جنگلی
  کلوده
  قیمت:  ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-444
  اطلاعات تماس
  ویژه

  يكشنبه, 17 فروردين

  خرید ویلا کلوده جنگلی
  کلوده
  قیمت:  ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-444
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  يكشنبه, 17 فروردين

  ویلا کلوده محموداباد
  کلوده
  قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-443
  اطلاعات تماس
  ویژه

  يكشنبه, 17 فروردين

  ویلا کلوده محموداباد
  کلوده
  قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-443
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  شنبه, 16 فروردين

  خرید ویلا نوشهر جنگلی
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-442
  اطلاعات تماس
  ویژه

  شنبه, 16 فروردين

  خرید ویلا نوشهر جنگلی
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-442
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  شنبه, 16 فروردين

  خرید ویلا نوشهر شهرکی
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-441
  اطلاعات تماس
  ویژه

  شنبه, 16 فروردين

  خرید ویلا نوشهر شهرکی
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-441
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  شنبه, 16 فروردين

  ویلا با سند مالکیت در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-440
  اطلاعات تماس
  ویژه

  شنبه, 16 فروردين

  ویلا با سند مالکیت در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-440
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  جمعه, 15 فروردين

  ویلا سرخرود محموداباد
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-439
  اطلاعات تماس
  ویژه

  جمعه, 15 فروردين

  ویلا سرخرود محموداباد
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-439
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

خانه رویایی خود را پیدا کنید

ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟