664 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • 15 ساعت

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
  نوشهر
  کد ملک
  AJ-721
  اطلاعات تماس
  عادی

  15 ساعت

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
  نوشهر
  کد ملک
  AJ-721
  اطلاعات تماس
 • 15 ساعت

  ویلا جنگلی سه خوابه نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-720
  اطلاعات تماس
  عادی

  15 ساعت

  ویلا جنگلی سه خوابه نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-720
  اطلاعات تماس
 • 15 ساعت

  سرخرود ویلا فروشی
  سرخرود
  قیمت:  ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-719
  اطلاعات تماس
  عادی

  15 ساعت

  سرخرود ویلا فروشی
  سرخرود
  قیمت:  ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-719
  اطلاعات تماس
 • 16 ساعت

  زمین ساحلی سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-718
  اطلاعات تماس
  عادی

  16 ساعت

  زمین ساحلی سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-718
  اطلاعات تماس
 • 17 ساعت

  اپارتمان تک واحدی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-717
  اطلاعات تماس
  عادی

  17 ساعت

  اپارتمان تک واحدی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-717
  اطلاعات تماس
 • 17 ساعت

  بابلسر ویلا فروشی
  بابلسر
  قیمت:  ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-716
  اطلاعات تماس
  عادی

  17 ساعت

  بابلسر ویلا فروشی
  بابلسر
  قیمت:  ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-716
  اطلاعات تماس
 • 18 ساعت

  آپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-715
  اطلاعات تماس
  عادی

  18 ساعت

  آپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-715
  اطلاعات تماس
 • 18 ساعت

  آپارتمان در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • داخل شهر آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-714
  اطلاعات تماس
  عادی

  18 ساعت

  آپارتمان در بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • داخل شهر آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-714
  اطلاعات تماس
 • پنجشنبه, 12 تير

  ویلا استخردار بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-713
  اطلاعات تماس
  عادی

  پنجشنبه, 12 تير

  ویلا استخردار بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-713
  اطلاعات تماس
 • پنجشنبه, 12 تير

  زمین سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-712
  اطلاعات تماس
  عادی

  پنجشنبه, 12 تير

  زمین سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-712
  اطلاعات تماس
 • پنجشنبه, 12 تير

  آپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-711
  اطلاعات تماس
  عادی

  پنجشنبه, 12 تير

  آپارتمان ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-711
  اطلاعات تماس
 • پنجشنبه, 12 تير

  ویلا سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-710
  اطلاعات تماس
  عادی

  پنجشنبه, 12 تير

  ویلا سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-710
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

خانه رویایی خود را پیدا کنید

ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟