2344 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • 07 ساعت

  ویلا درویش آباد سرخرود ساحلی
  محمودآباد
  قیمت:  ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2462
  اطلاعات تماس
  عادی

  07 ساعت

  ویلا درویش آباد سرخرود ساحلی
  محمودآباد
  قیمت:  ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2462
  اطلاعات تماس
 • 08 ساعت

  فروش ویلا در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-2461
  اطلاعات تماس
  عادی

  08 ساعت

  فروش ویلا در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-2461
  اطلاعات تماس
 • 07 ساعت

  معاوضه ویلا سرخرود با آپارتمان تهران
  سرخرود
  قیمت:  ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2460
  اطلاعات تماس
  عادی

  07 ساعت

  معاوضه ویلا سرخرود با آپارتمان تهران
  سرخرود
  قیمت:  ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2460
  اطلاعات تماس
 • 08 ساعت

  ویلا شهرکی محمودآباد به سرخرود
  محمودآباد
  قیمت:  ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-2459
  اطلاعات تماس
  عادی

  08 ساعت

  ویلا شهرکی محمودآباد به سرخرود
  محمودآباد
  قیمت:  ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-2459
  اطلاعات تماس
 • 09 ساعت

  خرید آپارتمان سنددار سرخرود ویو دریا
  سرخرود
  قیمت:  ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2458
  اطلاعات تماس
  عادی

  09 ساعت

  خرید آپارتمان سنددار سرخرود ویو دریا
  سرخرود
  قیمت:  ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2458
  اطلاعات تماس
 • 20 ساعت

  فروش ویلا با ویوی دریا و جنگل در شمال
  رامسر
  قیمت:  ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2456
  اطلاعات تماس
  عادی

  20 ساعت

  فروش ویلا با ویوی دریا و جنگل در شمال
  رامسر
  قیمت:  ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2456
  اطلاعات تماس
 • 20 ساعت

  خرید ویلا جنگلی نوساز در مازندران
  رامسر
  قیمت:  ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2455
  اطلاعات تماس
  عادی

  20 ساعت

  خرید ویلا جنگلی نوساز در مازندران
  رامسر
  قیمت:  ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2455
  اطلاعات تماس
 • 21 ساعت

  فروش ویلا جنگلی مازندران
  رامسر
  قیمت:  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2454
  اطلاعات تماس
  عادی

  21 ساعت

  فروش ویلا جنگلی مازندران
  رامسر
  قیمت:  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2454
  اطلاعات تماس
 • 21 ساعت

  خرید ویلا لاکچری در شمال
  رامسر
  قیمت:  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2453
  اطلاعات تماس
  عادی

  21 ساعت

  خرید ویلا لاکچری در شمال
  رامسر
  قیمت:  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2453
  اطلاعات تماس
 • پنجشنبه, 07 اسفند

  آپارتمان فروشی در مازندران شمال
  سرخرود
  قیمت:  ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • داخل محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2452
  اطلاعات تماس
  عادی

  پنجشنبه, 07 اسفند

  آپارتمان فروشی در مازندران شمال
  سرخرود
  قیمت:  ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • داخل محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2452
  اطلاعات تماس
 • پنجشنبه, 07 اسفند

  فروش ویلا ساحلی در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2451
  اطلاعات تماس
  عادی

  پنجشنبه, 07 اسفند

  فروش ویلا ساحلی در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2451
  اطلاعات تماس
 • پنجشنبه, 07 اسفند

  فروش ویلا داخل شهرک نوشهر توسکا
  نوشهر
  قیمت:  ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2450
  اطلاعات تماس
  عادی

  پنجشنبه, 07 اسفند

  فروش ویلا داخل شهرک نوشهر توسکا
  نوشهر
  قیمت:  ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-2450
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

املاک جهان در اینستاگرام

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال