257 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • ویژه

  07 ساعت

  خرید ویلا سمت جنگل نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N4256
  اطلاعات تماس
  ویژه

  07 ساعت

  خرید ویلا سمت جنگل نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N4256
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  12 ساعت

  ویلا شهرکی جنگلی 4 خوابه نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N4254
  اطلاعات تماس
  ویژه

  12 ساعت

  ویلا شهرکی جنگلی 4 خوابه نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N4254
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  13 ساعت

  خرید ویلا شهرکی مبله نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N4253
  اطلاعات تماس
  ویژه

  13 ساعت

  خرید ویلا شهرکی مبله نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N4253
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  15 ساعت

  ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N1008
  اطلاعات تماس
  ویژه

  15 ساعت

  ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N1008
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  16 ساعت

  قیمت ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N1007
  اطلاعات تماس
  ویژه

  16 ساعت

  قیمت ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N1007
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  سه شنبه, 29 بهمن

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N 1006
  اطلاعات تماس
  ویژه

  سه شنبه, 29 بهمن

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N 1006
  اطلاعات تماس
 • سه شنبه, 29 بهمن

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  n 1005
  اطلاعات تماس
  عادی

  سه شنبه, 29 بهمن

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  n 1005
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 28 بهمن

  فروش ویلا نوساز جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N 1004
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 28 بهمن

  فروش ویلا نوساز جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N 1004
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 28 بهمن

  ویلا فروش نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N 1003
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 28 بهمن

  ویلا فروش نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N 1003
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 28 بهمن

  خرید ویلا شمال نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N1002
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 28 بهمن

  خرید ویلا شمال نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  N1002
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 28 بهمن

  ویلا مبله در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • سمت ساحل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  S 4374
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 28 بهمن

  ویلا مبله در سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • سمت ساحل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  S 4374
  اطلاعات تماس
 • دوشنبه, 28 بهمن

  ویلا سنددار سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری نوع ویلا
  • سمت دریا ویلا ساحلی
  • سمت ساحل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  S4373
  اطلاعات تماس
  عادی

  دوشنبه, 28 بهمن

  ویلا سنددار سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا شهری نوع ویلا
  • سمت دریا ویلا ساحلی
  • سمت ساحل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  S4373
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

خانه رویایی خود را پیدا کنید

ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟