399 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • ویژه

  11 ساعت

  خرید ویلا نوشهر جنگلی
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-442
  اطلاعات تماس
  ویژه

  11 ساعت

  خرید ویلا نوشهر جنگلی
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-442
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  18 ساعت

  خرید ویلا نوشهر شهرکی
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-441
  اطلاعات تماس
  ویژه

  18 ساعت

  خرید ویلا نوشهر شهرکی
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-441
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  20 ساعت

  ویلا با سند مالکیت در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-440
  اطلاعات تماس
  ویژه

  20 ساعت

  ویلا با سند مالکیت در نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل | سمت کوهپایه ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-440
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  جمعه, 15 فروردين

  ویلا سرخرود محموداباد
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-439
  اطلاعات تماس
  ویژه

  جمعه, 15 فروردين

  ویلا سرخرود محموداباد
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-439
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  جمعه, 15 فروردين

  ویلا شمال سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-438
  اطلاعات تماس
  ویژه

  جمعه, 15 فروردين

  ویلا شمال سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-438
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  جمعه, 15 فروردين

  ویلا شهرکی سرخرود شمال
  سرخرود
  قیمت:  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-437
  اطلاعات تماس
  ویژه

  جمعه, 15 فروردين

  ویلا شهرکی سرخرود شمال
  سرخرود
  قیمت:  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-437
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید زمین ویلایی در بابلسر نزدیک دریا
  بابلسر
  قیمت:  ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-436
  اطلاعات تماس
  ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید زمین ویلایی در بابلسر نزدیک دریا
  بابلسر
  قیمت:  ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-436
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید ویلا در بابلسر فروشی
  بابلسر
  قیمت:  ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • داخل محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-435
  اطلاعات تماس
  ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید ویلا در بابلسر فروشی
  بابلسر
  قیمت:  ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • داخل محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-435
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید اپارتمان با پارکینگ در بابلسر رو به دریا
  بابلسر
  قیمت:  ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  0164
  اطلاعات تماس
  ویژه

  پنجشنبه, 14 فروردين

  خرید اپارتمان با پارکینگ در بابلسر رو به دریا
  بابلسر
  قیمت:  ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  0164
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  سه شنبه, 12 فروردين

  خرید ویلا جنگلی امل
  آمل
  قیمت:  ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-433
  اطلاعات تماس
  ویژه

  سه شنبه, 12 فروردين

  خرید ویلا جنگلی امل
  آمل
  قیمت:  ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-433
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  سه شنبه, 12 فروردين

  ویلا جنگلی امل
  آمل
  قیمت:  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-432
  اطلاعات تماس
  ویژه

  سه شنبه, 12 فروردين

  ویلا جنگلی امل
  آمل
  قیمت:  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-432
  اطلاعات تماس
 • ویژه

  سه شنبه, 12 فروردين

  ویلا در امل
  آمل
  قیمت:  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-431
  اطلاعات تماس
  ویژه

  سه شنبه, 12 فروردين

  ویلا در امل
  آمل
  قیمت:  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ | موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-431
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

خانه رویایی خود را پیدا کنید

ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟