ویلا
انتخاب شما :
  1250 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • شنبه, 04 بهمن

   فروش ویلا ساحلی در سرخرود داخل شهرک
   سرخرود
   قیمت:  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2213
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 04 بهمن

   فروش ویلا ساحلی در سرخرود داخل شهرک
   سرخرود
   قیمت:  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2213
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 04 بهمن

   ویلا فروشی شهرکی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2212
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 04 بهمن

   ویلا فروشی شهرکی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2212
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 04 بهمن

   فروش ویلا در سرخرود همکف
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2211
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 04 بهمن

   فروش ویلا در سرخرود همکف
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2211
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 04 بهمن

   خرید ویلا استخردار سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2210
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 04 بهمن

   خرید ویلا استخردار سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2210
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 04 بهمن

   خرید ویلا سرخرود با سند مالکیت تک برگ
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2209
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 04 بهمن

   خرید ویلا سرخرود با سند مالکیت تک برگ
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2209
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 03 بهمن

   ویلا ساحلی نوشهر فروشی
   نوشهر
   قیمت:  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2208
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 03 بهمن

   ویلا ساحلی نوشهر فروشی
   نوشهر
   قیمت:  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2208
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 03 بهمن

   ویلا شهرکی نوشهر فروشی
   نوشهر
   قیمت:  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2207
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 03 بهمن

   ویلا شهرکی نوشهر فروشی
   نوشهر
   قیمت:  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2207
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 03 بهمن

   ویلا شهرکی سرخرود فروشی
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2206
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 03 بهمن

   ویلا شهرکی سرخرود فروشی
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2206
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 02 بهمن

   خرید ویلا جنگلی در نوشهر استخردار
   نوشهر
   قیمت:  ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2204
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 02 بهمن

   خرید ویلا جنگلی در نوشهر استخردار
   نوشهر
   قیمت:  ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2204
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 02 بهمن

   خرید ویلا جنگلی در رویان
   رویان
   قیمت:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2203
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 02 بهمن

   خرید ویلا جنگلی در رویان
   رویان
   قیمت:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2203
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 02 بهمن

   خرید و فروش ویلا شهرکی شمال نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2201
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 02 بهمن

   خرید و فروش ویلا شهرکی شمال نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2201
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 02 بهمن

   ویلا نوساز ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2200
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 02 بهمن

   ویلا نوساز ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2200
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  املاک جهان در اینستاگرام

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال