ویلا
انتخاب شما :
  811 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • 15 ساعت

   خرید ویلا سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • آجرنما | سیمان | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1442
   اطلاعات تماس
   عادی

   15 ساعت

   خرید ویلا سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • آجرنما | سیمان | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1442
   اطلاعات تماس
  • 17 ساعت

   فروش ویلا دوبلکس رامسر شمال
   رامسر
   قیمت:  ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1440
   اطلاعات تماس
   عادی

   17 ساعت

   فروش ویلا دوبلکس رامسر شمال
   رامسر
   قیمت:  ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1440
   اطلاعات تماس
  • 17 ساعت

   فروش ویلا استخردار شمال رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1439
   اطلاعات تماس
   عادی

   17 ساعت

   فروش ویلا استخردار شمال رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1439
   اطلاعات تماس
  • 19 ساعت

   فروش ویلا دوبلکس سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-1438
   اطلاعات تماس
   عادی

   19 ساعت

   فروش ویلا دوبلکس سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-1438
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 04 آبان

   خرید ویلا شهرکی در سرخرود ساحلی
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1437
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 04 آبان

   خرید ویلا شهرکی در سرخرود ساحلی
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1437
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 04 آبان

   خرید ویلا در سرخرود ساحلی
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1436
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 04 آبان

   خرید ویلا در سرخرود ساحلی
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1436
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 04 آبان

   فروش ویلا شهرکی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهرکی نوع ویلا
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1434
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 04 آبان

   فروش ویلا شهرکی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهرکی نوع ویلا
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1434
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 04 آبان

   خرید ویلا شهرکی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهرکی نوع ویلا
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1433
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 04 آبان

   خرید ویلا شهرکی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهرکی نوع ویلا
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1433
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 03 آبان

   رامسر ویلا شهرکی ساحلی
   رامسر
   قیمت:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1431
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 03 آبان

   رامسر ویلا شهرکی ساحلی
   رامسر
   قیمت:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1431
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 03 آبان

   ویلا در بابلسر مازندران
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-1427
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 03 آبان

   ویلا در بابلسر مازندران
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-1427
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 03 آبان

   خرید ویلا ساحلی در بابلسر داخل شهرک
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1426
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 03 آبان

   خرید ویلا ساحلی در بابلسر داخل شهرک
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1426
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا داخل شهرک رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1424
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا داخل شهرک رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1424
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال