ویلا
انتخاب شما :
  1568 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • 08 ساعت

   خرید ویلا با سند در نوشهر انارور
   نوشهر
   قیمت:  ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2686
   اطلاعات تماس
   عادی

   08 ساعت

   خرید ویلا با سند در نوشهر انارور
   نوشهر
   قیمت:  ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2686
   اطلاعات تماس
  • 09 ساعت

   خرید ویلا در نوشهر دوبلکس
   نوشهر
   قیمت:  ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2685
   اطلاعات تماس
   عادی

   09 ساعت

   خرید ویلا در نوشهر دوبلکس
   نوشهر
   قیمت:  ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2685
   اطلاعات تماس
  • 09 ساعت

   خرید ویلا شهرکی استخردار نوشهر سندار
   نوشهر
   قیمت:  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2684
   اطلاعات تماس
   عادی

   09 ساعت

   خرید ویلا شهرکی استخردار نوشهر سندار
   نوشهر
   قیمت:  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2684
   اطلاعات تماس
  • 10 ساعت

   خرید ویلا در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2682
   اطلاعات تماس
   عادی

   10 ساعت

   خرید ویلا در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2682
   اطلاعات تماس
  • 11 ساعت

   حرید ویلا جنگلی در نوشهر داخل شهرک
   نوشهر
   قیمت:  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2681
   اطلاعات تماس
   عادی

   11 ساعت

   حرید ویلا جنگلی در نوشهر داخل شهرک
   نوشهر
   قیمت:  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2681
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 24 فروردين

   خرید ویلا شهرکی در رویان وازیوار
   رویان
   قیمت:  ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2680
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 24 فروردين

   خرید ویلا شهرکی در رویان وازیوار
   رویان
   قیمت:  ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2680
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 24 فروردين

   ویلای فروشی کنار ساحل نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2679
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 24 فروردين

   ویلای فروشی کنار ساحل نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2679
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 24 فروردين

   خرید ویلا جنگلی در نوشهر سی سنگان
   نوشهر
   قیمت:  ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2678
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 24 فروردين

   خرید ویلا جنگلی در نوشهر سی سنگان
   نوشهر
   قیمت:  ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2678
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 24 فروردين

   خرید ویلا داخل شهرک ساحلی نوشهر چلندر
   نوشهر
   قیمت:  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2677
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 24 فروردين

   خرید ویلا داخل شهرک ساحلی نوشهر چلندر
   نوشهر
   قیمت:  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2677
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 24 فروردين

   خرید ویلا ارزان قیمت جنگلی در رویان بنجکول
   رویان
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2676
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 24 فروردين

   خرید ویلا ارزان قیمت جنگلی در رویان بنجکول
   رویان
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2676
   اطلاعات تماس
  • دوشنبه, 23 فروردين

   ویلا دوبلکس سنددار سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2675
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 23 فروردين

   ویلا دوبلکس سنددار سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2675
   اطلاعات تماس
  • دوشنبه, 23 فروردين

   فروش ویلا در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2674
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 23 فروردين

   فروش ویلا در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2674
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  املاک جهان در اینستاگرام

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال