انتخاب شما :
  31 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • جمعه, 18 بهمن

   خرید ویلا ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | آجرنما | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00318
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 18 بهمن

   خرید ویلا ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | آجرنما | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00318
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 18 بهمن

   خرید ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00326
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 18 بهمن

   خرید ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00326
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 18 بهمن

   ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   1047
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 18 بهمن

   ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   1047
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 17 بهمن

   ویلا بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   v121
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 17 بهمن

   ویلا بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   v121
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 13 بهمن

   ویلا ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00240
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 13 بهمن

   ویلا ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00240
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 13 بهمن

   خرید ویلا ساحلی در شمال بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00321
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 13 بهمن

   خرید ویلا ساحلی در شمال بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00321
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 09 بهمن

   خرید ویلا در شمال مبله
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00311
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 09 بهمن

   خرید ویلا در شمال مبله
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00311
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 28 دي

   ویلا نوساز بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   عادی

   شنبه, 28 دي

   ویلا نوساز بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
  • شنبه, 28 دي

   خرید ویلا شمال
   بابلسر
   قیمت:  ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا شهری نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   عادی

   شنبه, 28 دي

   خرید ویلا شمال
   بابلسر
   قیمت:  ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا شهری نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
  • شنبه, 28 دي

   خرید ویلا ساحلی
   بابلسر
   قیمت:  ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   عادی

   شنبه, 28 دي

   خرید ویلا ساحلی
   بابلسر
   قیمت:  ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
  • جمعه, 27 دي

   خرید ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   عادی

   جمعه, 27 دي

   خرید ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • جمعه, 27 دي

   خرید و فروش ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   عادی

   جمعه, 27 دي

   خرید و فروش ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

  خانه رویایی خود را پیدا کنید

  ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟