انتخاب شما :
  191 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • شنبه, 08 آذر

   خرید ویلا نزدیک دریا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1723
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 08 آذر

   خرید ویلا نزدیک دریا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1723
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 08 آذر

   خرید ویلا شهرکی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1722
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 08 آذر

   خرید ویلا شهرکی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1722
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 04 آذر

   خرید ویلا نوساز بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1698
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 04 آذر

   خرید ویلا نوساز بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1698
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 04 آذر

   خرید ویلا دوبلکس بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1697
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 04 آذر

   خرید ویلا دوبلکس بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1697
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 02 آذر

   خرید ویلا در بابلسر سمت اجاکسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا مستقل نوع ویلا
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1682
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 02 آذر

   خرید ویلا در بابلسر سمت اجاکسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا مستقل نوع ویلا
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1682
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 02 آذر

   خرید ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1681
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 02 آذر

   خرید ویلا در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1681
   اطلاعات تماس
  • دوشنبه, 26 آبان

   خرید ویلا فول فرنیش بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | آجرنما | سیمان | سیمان سفید | آلومینیوم | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر | اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1630
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 26 آبان

   خرید ویلا فول فرنیش بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | آجرنما | سیمان | سیمان سفید | آلومینیوم | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر | اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1630
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 25 آبان

   خرید ویلا در بابلسر مازندران
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1619
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 25 آبان

   خرید ویلا در بابلسر مازندران
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1619
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 25 آبان

   خرید ویلا صفاییه بابلسر با سند
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1618
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 25 آبان

   خرید ویلا صفاییه بابلسر با سند
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1618
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 23 آبان

   خرید ویلا نوساز بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1611
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 23 آبان

   خرید ویلا نوساز بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1611
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 20 آبان

   خرید ویلا صفاییه بابلسر با سند
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1581
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 20 آبان

   خرید ویلا صفاییه بابلسر با سند
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1581
   اطلاعات تماس
  • دوشنبه, 12 آبان

   خرید ویلا صفاییه بابلسر با سند
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1508
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 12 آبان

   خرید ویلا صفاییه بابلسر با سند
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1508
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال