انتخاب شما :
  153 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • سه شنبه, 01 مهر

   فروش ویلا در یابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1161
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 01 مهر

   فروش ویلا در یابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1161
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 01 مهر

   خرید ویلا ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1160
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 01 مهر

   خرید ویلا ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1160
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 01 مهر

   خرید ویلا ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1159
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 01 مهر

   خرید ویلا ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1159
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 29 شهريور

   ویلا بابلسر فروشی
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • آجرنما نوع نما
   • ویلا روستایی نوع ویلا
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1138
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 29 شهريور

   ویلا بابلسر فروشی
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • آجرنما نوع نما
   • ویلا روستایی نوع ویلا
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1138
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 29 شهريور

   ویلا بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1135
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 29 شهريور

   ویلا بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1135
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 29 شهريور

   بابلسر ویلا
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1134
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 29 شهريور

   بابلسر ویلا
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1134
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 27 شهريور

   ویلا فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا روستایی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • سمت جنگل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1121
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 27 شهريور

   ویلا فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا روستایی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • سمت جنگل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1121
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 26 شهريور

   خرید ویلای ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1113
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 26 شهريور

   خرید ویلای ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1113
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 25 شهريور

   ویلا بابلسر فروشی
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سیمان نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا روستایی نوع ویلا
   • سمت جنگل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1108
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 25 شهريور

   ویلا بابلسر فروشی
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سیمان نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا روستایی نوع ویلا
   • سمت جنگل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1108
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 23 شهريور

   ویلا فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • سمت جنگل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1097
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 23 شهريور

   ویلا فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • سمت جنگل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1097
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 22 شهريور

   ویلا فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1080
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 22 شهريور

   ویلا فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا شهری | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1080
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 19 شهريور

   ویلا فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا جنگلی نوع ویلا
   • سمت جنگل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1067
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 19 شهريور

   ویلا فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا جنگلی نوع ویلا
   • سمت جنگل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1067
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال