انتخاب شما :
  132 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • يكشنبه, 06 مهر

   خرید ویلا شهرکی ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1197
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 06 مهر

   خرید ویلا شهرکی ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1197
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 03 مهر

   فروش ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1173
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 03 مهر

   فروش ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1173
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 03 مهر

   خرید ویلا شهرکی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1171
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 03 مهر

   خرید ویلا شهرکی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1171
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 25 شهريور

   ویلای ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1107
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 25 شهريور

   ویلای ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1107
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 23 شهريور

   ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1094
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 23 شهريور

   ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1094
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 23 شهريور

   ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1092
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 23 شهريور

   ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1092
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 22 شهريور

   سرخرود ویلا ساحلی
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1086
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 22 شهريور

   سرخرود ویلا ساحلی
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1086
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 22 شهريور

   ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1084
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 22 شهريور

   ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • ویلا ساحلی نوع ویلا
   • سمت ساحل | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1084
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 22 شهريور

   ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1082
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 22 شهريور

   ویلا ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ نوع نما
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1082
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 20 شهريور

   ویلا فروشی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • آجرنما نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1077
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 20 شهريور

   ویلا فروشی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • آجرنما نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • نزدیک به جنگل ویلا جنگلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1077
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 20 شهريور

   سرخرود ویلا
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1076
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 20 شهريور

   سرخرود ویلا
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1076
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 20 شهريور

   ویلا سرخرود
   سرخرود
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1075
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 20 شهريور

   ویلا سرخرود
   سرخرود
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1075
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال