انتخاب شما :
  243 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • 15 ساعت

   خرید و فروش ویلا ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2195
   اطلاعات تماس
   عادی

   15 ساعت

   خرید و فروش ویلا ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2195
   اطلاعات تماس
  • 16 ساعت

   خرید ویلا ساحلی داخل شهرکی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2193
   اطلاعات تماس
   عادی

   16 ساعت

   خرید ویلا ساحلی داخل شهرکی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2193
   اطلاعات تماس
  • دوشنبه, 29 دي

   فروش ویلا ساحلی سرخرود محمودآباد
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2177
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 29 دي

   فروش ویلا ساحلی سرخرود محمودآباد
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2177
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 28 دي

   ویلا ساحلی فروشی شمال سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2171
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 28 دي

   ویلا ساحلی فروشی شمال سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2171
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 28 دي

   فروش ویلا ساحلی سرخرود درویش آباد
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2170
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 28 دي

   فروش ویلا ساحلی سرخرود درویش آباد
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2170
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 28 دي

   ویلا دوبلکس سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2169
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 28 دي

   ویلا دوبلکس سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2169
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 27 دي

   ویلا سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2162
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 27 دي

   ویلا سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2162
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 25 دي

   ویلا سرخرود فروشی
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سیمان | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2151
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 25 دي

   ویلا سرخرود فروشی
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سیمان | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2151
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 25 دي

   ویلا فروشی سرخرود نزدیک دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2149
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 25 دي

   ویلا فروشی سرخرود نزدیک دریا
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • سمت ساحل ویلا روستایی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2149
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 25 دي

   ویلا دوبلکس ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2145
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 25 دي

   ویلا دوبلکس ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2145
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 25 دي

   فروش ویلا ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2141
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 25 دي

   فروش ویلا ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2141
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 25 دي

   فروش ویلا شهرکی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2140
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 25 دي

   فروش ویلا شهرکی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2140
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  املاک جهان در اینستاگرام

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال