آپارتمان
انتخاب شما :
  64 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • ویژه

   دوشنبه, 11 فروردين

   اپارتمان ویوی به دریا محموداباد
   محمودآباد
   قیمت:  ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-430
   اطلاعات تماس
   ویژه

   دوشنبه, 11 فروردين

   اپارتمان ویوی به دریا محموداباد
   محمودآباد
   قیمت:  ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-430
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   شنبه, 09 فروردين

   اپارتمان شهرکی ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00339
   اطلاعات تماس
   ویژه

   شنبه, 09 فروردين

   اپارتمان شهرکی ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00339
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   شنبه, 09 فروردين

   اپارتمان ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00340
   اطلاعات تماس
   ویژه

   شنبه, 09 فروردين

   اپارتمان ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00340
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   جمعه, 08 فروردين

   اپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-421
   اطلاعات تماس
   ویژه

   جمعه, 08 فروردين

   اپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-421
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   سه شنبه, 05 فروردين

   فروش اپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-409
   اطلاعات تماس
   ویژه

   سه شنبه, 05 فروردين

   فروش اپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-409
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   سه شنبه, 05 فروردين

   خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-408
   اطلاعات تماس
   ویژه

   سه شنبه, 05 فروردين

   خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-408
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   دوشنبه, 04 فروردين

   اپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-404
   اطلاعات تماس
   ویژه

   دوشنبه, 04 فروردين

   اپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-404
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   دوشنبه, 04 فروردين

   اپارتمان در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-403
   اطلاعات تماس
   ویژه

   دوشنبه, 04 فروردين

   اپارتمان در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-403
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   پنجشنبه, 29 اسفند

   خرید اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00352
   اطلاعات تماس
   ویژه

   پنجشنبه, 29 اسفند

   خرید اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00352
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   پنجشنبه, 29 اسفند

   اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00353
   اطلاعات تماس
   ویژه

   پنجشنبه, 29 اسفند

   اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   00353
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   چهارشنبه, 28 اسفند

   اپارتمان بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-400
   اطلاعات تماس
   ویژه

   چهارشنبه, 28 اسفند

   اپارتمان بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-400
   اطلاعات تماس
  • ویژه

   چهارشنبه, 28 اسفند

   فروش اپارتمان ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-399
   اطلاعات تماس
   ویژه

   چهارشنبه, 28 اسفند

   فروش اپارتمان ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-399
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال

  خانه رویایی خود را پیدا کنید

  ویلا جنگلی؟ آپارتمان ساحلی؟ زمین؟