آپارتمان
انتخاب شما :
  342 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • 20 ساعت

   فروش اپارتمان ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2737
   اطلاعات تماس
   عادی

   20 ساعت

   فروش اپارتمان ساحلی سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2737
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 29 فروردين

   قیمت آپارتمان ساحلی بابلسر شمال
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2716
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 29 فروردين

   قیمت آپارتمان ساحلی بابلسر شمال
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2716
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 29 فروردين

   خرید آپارتمان محله نخست وزیری در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2715
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 29 فروردين

   خرید آپارتمان محله نخست وزیری در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2715
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 29 فروردين

   خرید آپارتمان در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2714
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 29 فروردين

   خرید آپارتمان در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2714
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 28 فروردين

   آپارتمان در سرخرود فروش
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2708
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 28 فروردين

   آپارتمان در سرخرود فروش
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2708
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 28 فروردين

   پیش فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2704
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 28 فروردين

   پیش فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2704
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 21 فروردين

   بابلسر اپارتمان ساحلی
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2656
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 21 فروردين

   بابلسر اپارتمان ساحلی
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2656
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 21 فروردين

   اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2655
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 21 فروردين

   اپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2655
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 19 فروردين

   خرید آپارتمان در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2650
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 19 فروردين

   خرید آپارتمان در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2650
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 18 فروردين

   اپارتمان سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2646
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 18 فروردين

   اپارتمان سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2646
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 18 فروردين

   قیمت آپارتمان بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2640
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 18 فروردين

   قیمت آپارتمان بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2640
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 18 فروردين

   خرید آپارتمان در بابلسر نخست وزیری
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2639
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 18 فروردين

   خرید آپارتمان در بابلسر نخست وزیری
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2639
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  املاک جهان در اینستاگرام

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال