ویلا
انتخاب شما :
  803 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • 16 ساعت

   رامسر ویلا شهرکی ساحلی
   رامسر
   قیمت:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1431
   اطلاعات تماس
   عادی

   16 ساعت

   رامسر ویلا شهرکی ساحلی
   رامسر
   قیمت:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1431
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 03 آبان

   ویلا در بابلسر مازندران
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-1427
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 03 آبان

   ویلا در بابلسر مازندران
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-1427
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 03 آبان

   خرید ویلا ساحلی در بابلسر داخل شهرک
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1426
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 03 آبان

   خرید ویلا ساحلی در بابلسر داخل شهرک
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1426
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا داخل شهرک رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1424
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا داخل شهرک رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1424
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا جنگلی نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-1422
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا جنگلی نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-1422
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا جنگلی نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1421
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا جنگلی نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1421
   اطلاعات تماس
  • جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا جنگلی نوشهر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سیمان | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1420
   اطلاعات تماس
   عادی

   جمعه, 02 آبان

   فروش ویلا جنگلی نوشهر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سیمان | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1420
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 01 آبان

   فروش ویلا استخردار سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهرکی نوع ویلا
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1418
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 01 آبان

   فروش ویلا استخردار سرخرود
   سرخرود
   قیمت:  ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا شهرکی نوع ویلا
   • شهرک ساحلی | شهرک نزدیک به دریا ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1418
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 01 آبان

   ویلا شهرکی نوساز رامسر شمال
   رامسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1415
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 01 آبان

   ویلا شهرکی نوساز رامسر شمال
   رامسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1415
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 01 آبان

   ویلا داخل شهرک در نوشهر مازندران
   نوشهر
   قیمت:  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1413
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 01 آبان

   ویلا داخل شهرک در نوشهر مازندران
   نوشهر
   قیمت:  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1413
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 01 آبان

   ویلا در نوشهر داخل شهرک
   نوشهر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1412
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 01 آبان

   ویلا در نوشهر داخل شهرک
   نوشهر
   قیمت:  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1412
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 01 آبان

   خرید ویلا جنگلی با سند در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1410
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 01 آبان

   خرید ویلا جنگلی با سند در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1410
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال